Ook in het nieuwe schooljaar 2016/2017 willen wij met een nieuwe reeks Nos ta Konektá projecten starten. Met Nos ta Konektá hoopt Stichting Curaçao Open de kansen op ontwikkeling, werk en toekomst van de jongeren uit achterstandswijken in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar te kunnen verbeteren. Zoals u misschien al weet ontbreekt er vaak in armere gezinnen thuis de apparatuur en de toegang tot het internet. De digitale gat die daardoor ontstaat ontneemt deze groep jongeren gelijke kansen op ontwikkeling, werk en een toekomst. De wijken die we beogen voor het nieuwe schooljaar zijn; Seri Domi, Nieuw Nederland en Souax.

 

Wijkprofielen

  • Seri Domi

In Seri Domi bij Otrobanda is sprake van een zorgwekkende armoedesituatie. Bijna 60% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. In Otrobanda heeft bijna van de bevolking (22,2%) 1⁄4 geen werk, tegenover een landelijk gemiddelde van 15,5%. Het percentage tienermoeders is in Otrobanda 7,3% en het percentage school
drop-outs 45,2%. n.

  • Nieuw Nederland

De wijk ‘Nieuw Nederland’ valt volgens de overheid onder de zone ‘Steenrijk’. Het percentage éénoudergezinnen met een vrouw aan het hoofd is in Steenrijk met 3,2% gestegen in de periode van 1992 en 2001; namelijk van 46,9% in 1992 naar 50,1% in 2001. Opvallend hierbij is dat het percentage van 50,1% maar liefst 10,5% boven het landelijkegemiddelde van 39,6% ligt. In 2001 was het gemiddelde huishoudinkomen in Steenrijk f. 2752,=. Het landgemiddelde was f. 3701,=. Ook hierbij is dus sprake van een substantiële discrepantie van f. 949,= in het nadeel van zone Steenrijk. Van de andere kant ligt het percentage onderstandtrekkers van 9,8% voor Steenrijk vrij dicht bij het gemiddelde van 8,2% voor Curaçao.

  • Souax

15,9% van de gezinnen in Souax was in 1992 éénpersoonhuishoudens.Dit percentage nam in 2001 toe tot 22.6% en steeg in 2007 verder tot 23.4%. In de 12 bestudeerde wijken van de Buurtmonitor 2007 was 7.8% van de tienermeisjes (leeftijd van 15 tot en met 19 jaar) al moeder. Hierbij was Souax één van de uitschieters met 12%. Op het aantal onderstandtrekkers scoort Souax voor beide onderzoeksjaren minder goed dan Curaçao. Het percentage onderstandtrekkers in Souax was in 1992 en 2001 8.2% en 12.2% vergeleken met 6.3% respectievelijk 8.2% voor Curaçao.

 

Om het project te kunnen starten moet de gehele begroting vóór 1 juni 2016 gedekt zijn.Ziet u ook de behoefte om dit project te doen? En wilt u ons financieel daarin steunen?? Neem voor meer informatie contact op met project manager Nayree Doedel via nayree@suares.com