De laatste keer kregen de kinderen een drinkbeker mee naar huis die ze elke les mee moeten brengen. Aan het begin van de les controleerde meneer Francis of de leerlingen hun beker mee hebben genomen en of de bekers in goede conditie waren. Na controle bleek dat er geen onregelmatigheden waren en dat maar 1 leerling de beker thuis was vergeten.

Nadat de kinderen klassikaal de onderdelen van de laptop hebben benoemd en aangewezen gingen ze snel aan de slag met 2 verschillende online programma’s om beter te leren omgaan met de computermuis. De programma’s die hier voor gebruikt zijn waren; Bees & Honey , Click & drag to make a face en The mouse practice game. Sommigen vonden het te makkelijk, terwijl anderen moeilijkheden mee hadden.

In de laatste onderdeel van de les hebben de leerlingen het spel Alphabetic Rain gespeeld. In dit spel moeten de kinderen waterdruppels redden door zonder te kijken op de toetsenbord de juiste letters te vinden. Alphabetic Rain ontwikkeld op deze manier de typevaardigheid van de leerlingen.