Naast de reguliere lessen, wordt er tijdens het project ook aandacht besteed aan speciale lessen. In de periode van 11 maart tot en met 21 maart leerden de deelnemers de basisconcepten van Fotografie.

De les werd gegeven door meneer Chandell Welvaart van Media School Curacao. In de eerste gedeelte van de les laat de docent eerst een aantal foto’s zien, en wordt elke foto kritisch bekeken en wordt er klassikaal gediscussieerd. Tegelijkertijd worden er een aantal regels uitgelegd, die de basis vormen voor het maken van een goede foto. Na de uitleg werd de klas in groepen van 2 verdeeld en kreeg iedereen een kleine digitale camera mee naar buiten om wat foto’s te maken.

Terug in de klas gingen ze verder met theorie en kregen ze uitleg over andere aspecten die ook mee wegen in het maken van een goede foto. In de laatste onderdeel van de fotografie les werden er verschillende creatieve foto’s eerst klassikaal besproken, vervolgens gingen de kinderen zelf aan de slag met het maken van creatieve foto’s. Terug in de klas werden de gemaakte foto’s klassikaal besproken met de docent en kregen de deelnemers uitleg over de vervolg les.