Ter voorbereiding op de Drones workshop die gepland staat voor 15 november, draait de les van juf Marly om drones! De kinderen leren waarvoor drones gebruikt worden, verdiepen zich in de regels die er gelden en vormen hun mening over het gebruik hiervan. Ze gebruiken de lesbrief via de website van basisonderwijs.online In de laatste onderdeel van de les maakt de groep een jeopardy spel over drones met behulp van google slide.

In de les van juf Fryné ervaren de kinderen de augmented reality door zelf een merge cube te maken. Met de app genaamd ‘ Galactic explorer onderzoeken ze de zonnestelsel en leren ze er meer over. In de laatste onderdeel van de les maken ze kennis met een nieuwe website oefenweb.nl Hier kunnen ze hun taal en rekenvaardigheid oefenen.