Les 10 Periode 18 februari – 28 februari 2019

In de periode van de 18 februari tot en met 28 februari kwamen verschillende onderwerpen aan bod zoals floorplanner. Dit is een online programma waarmee de deelnemers digitale plattegronden van woningen kunnen maken. Tijdens de les van floorplanner laten de deelnemers uit groep C1 hun fantasie de vrije loop en ontwerpen zij hun droomhuizen. De deelnemers uit groep C2 stonden stil bij de betrouwbaarheid van internet. Via de website van online-masters werkten ze aan de module ‘Raar, maar waar?’ De kinderen uit groepen A1 en B1 moesten tijdens hun les om de beurt bij juf Ansje zitten voor een 1 op 1 type sessie. Dit heeft de juf gedaan om de vordering per kind te beoordelen en eventuele tips te geven. Ook kregen de kinderen uit deze twee groepen de basisbeginselen van fotografie. Dit werd door Media School Curaçao uitgevoerd.

 

Les 9 Periode 4 februari – 14 februari 2019

Zoals gewoonlijk starten de lessen meestal met het type oefeningen via verschillende websites. Met Valentijnsdag vlak voor de deur gaan de oudere deelnemers aan de slag met het maken van een Valentijnskaart met behulp van Canva. Canva is website met een simpel geïntegreerde grafische ontwerp programma, ideaal voor zowel beginnende als ervaren ontwerpers. De jongere deelnemers gingen vooral aan de slag met het verder oefenen en verbeteren van hun Nederlandse taal.

 

 

 

 

Les 8 Periode 21 januari – 1 februari 2019

Donderdag 31 januari – In deze periode hebben de deelnemers van Nos Ta Konektá vooral gewerkt aan hun presentatie vaardigheden m.b.v. Prezi. Verder is er veel aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van de vaardigheden;  ‘kritisch denken’ en ‘probleemoplossend vermogen’. Door middel van het spelen van verschillende code spellen via code.org zoals; Minecraft, Frozen en Gumball.

De les van groep C1 ( 11-17 jarigen ) begon al gauw met het verder werken aan hun Prezi opdrachten. Juf Janeska merkte op dat de jongeren best veel moeite hadden met het maken van een presentatie. Hierdoor raakte sommige jongeren ongemotiveerd. Juf Janeska legde uit dat presenteren en het maken van presentaties een belangrijk onderdeel zijn voor school en voor hun verdere studies. Om de groep verder te helpen in het proces liet ze een aantal prezi instructies video’s zien en werd hier en daar 1 op 1 begeleidt. Dit ging heel goed, en de jongeren kwamen aardig ver met hun presentaties.

In de laatste onderdeel van de les, werd er aandacht besteed aan Mediawijsheid. Tijdens de les krijgen de jongeren tips over hoe ze bewust en veilig deel kunnen nemen aan de internet samenleving. Hiervoor gebruikte de juf de website van online masters Eerst werd er gekeken naar de intro video, en legde de docent in het een en ander uit in het Papiaments. Vervolgens gingen ze aan de slag met de quiz ‘Wat is waar’? 

 

Les 7 Periode 7 januari – 31 januari 2019

Dinsdag 8 januari 2019 – Trainingen typevaardigheid is een vast onderdeel in elke les van Nos Ta Konektá. Hiermee begint de les in alle leeftijd groepen meestal.  Het is de bedoeling dat onze deelnemers steeds beter en sneller worden.

De zevende les van groep B1 ( 8 -10 jarigen) verliep niet helemaal als gepland, omdat sommige kinderen hun laptops ongeladen naar de les mee hadden genomen. Hierdoor kon niet iedereen het type spel op de website Typingclub spelen. In dit spel moeten de kinderen de ‘ninja’ van de ene luchtballon naar de ander helpen door op juiste letters te drukken.

Juf Ansje besloot om klassikaal met de les verder te gaan, door haar chromebook aan te sluiten op de grote tv. Samen gingen de leerlingen aan de slag met verschillende reken oefeningen; tafels, deelsommen, splitsen en getal waarde.

Les 6 Periode 10 december – 17 december 2018

13 december 2019 – In de vorige les maakten de groepen kennis met o.a. Google Earth en Coderen. Groep C1 ( 11-17 jarigen) van juf Marly kreeg in de laatste les een opdracht voor het onderdeel Google Earth mee naar huis. Zij moesten elk, 2 landen uitkiezen en daarvan een verslag maken. Aan de hand van het verslag moesten ze een presentatie maken met behulp van het programma Prezi en in de klas presenteren. Een Prezi presentatie bestaat in feite uit 1 grote vel papier, waarop je in kan zoomen op details ( tekst,afbeeldingen, video’s) en uit kan zoomen voor overzicht.

Na de presentaties gingen de jongeren aan de slag met het programma ‘Ko de Kraker‘. Dit is een spel waarbij je Ko de juiste instructies moet geven ( programmeren) om bij een noot te komen en die te kunnen kraken. Spelenderwijs leren de jongeren uit groep C1 coderen.

In de laatste les onderdeel mochten de jongeren een kerstkaart ontwerpen in het programma ‘Poster my Wall‘.

 

 

 

 

 

Intro to code, Jongeren krijgen uitleg over hoe een computer “denkt”, instructie schrijven, instructie volgen en gaan aan de slag met code.org

Les 5 Periode 26 november – 6 december 2018

De vijfde les in het programma van Nos Ta Konektá liep voor alle groepen in de periode van 26 november tot en met 6 december 2018. In deze periode gingen de deelnemers aan de slag met het verder verbeteren van hun typevaardigheden via verschillende typing programma’s, ook moesten zij een Do It Yourself opdracht maken en presenteren, maakten ze kennis met Google Earth en leerden ze coderen met behulp van een aantal spelletjes via code.org.

Maandag 3 december – Meneer Francis werkten in de eerste gedeelte van de les aan de typevaardigheid van zijn leerlingen uit groep B2 (8-10 jarigen). De groep ging eerst met Typing tutor aan de slag en vervolgens via de website van Typingscout. Diegene die al snel klaar waren konden aan de slag met een aantal type spelletjes op de website van typingclub.

In de tweede gedeelte van les, sprak meneer Francis over het opzoeken en bekijken van instructiefilmpjes (DIY) op YouTube. Bijna alle kinderen hadden ervaring met het zoeken van filmpjes en of muziekvideo’s , maar zelf iets leren maken of doen hadden ze nog niet gedaan. Al snel gingen mochten ze aan de slag met het zoeken van een Do It Yourself video, die zij om moesten zetten in een eigen DIY project.

Na het DIY onderdeel maakten de kinderen uit groep B2 kennis met het programma Google Earth. Dit is een gratis applicatie van Google waarmee men vrijwel elke plek op de wereld kan opzoeken met behulp van satelliet-en luchtfoto’s. Meneer Francis gaf simpele opdrachten, waarbij de kinderen telkens op een ander land, stad, plek moesten inzoomen.

Met de ‘computer science education week’ voor de boeg, gingen de kinderen in de laatste les aan de slag met coderen. Door middel van de bekende spel ‘Minecraft’ liet de docent zien wat het is en hoe het in elkaar zit. Vervolgens mochten de kinderen zelf aan de slag met spel.

2018-11-15 Vierde Les Groep C1 (11-17 jarigen)

Donderdag 15 november- De jongeren die nog hun laptopstickers af moeten maken gaan nog even mee aan de slag op www.postermywall.com. Diegene die al klaar zijn, beginnen alvast aan de volgende opdracht.

Op YouTube moeten de jongeren op zoek gaan naar Do It Yourself video’s. Deze video’s zijn bedoeld om jongeren te motiveren dingen zelf te doen/maken aan de hand van een aantal instructies. De jongeren gaan ieder zelfstandig op zoek naar een DIY video die zij zelf zouden willen doen/maken. Juf Marly leert ze de instructies uit te typen in google doc en vervolgens op te slaan op gun google drive.

In de laatste onderdeel van de les, gaan de jongeren op reis over de wereld. Niet in het echt natuurlijk, maar virtueel. Eerst bezoeken de kinderen wat bekende plekken over de wereld met Google Earth. Daarna gaan ze aan de slag met een Virtual Reality (VR) expeditie en maken hierbij gebruik van een mobiele telefoon en een cardboard VR.

2018-11-13 Vierde Les Groep B1 (8-10 jarigen)

Juf Ansje controleert of alle jongeren hun ei ongeschonden mee hebben genomen. PASS: ei ongeschonden mee // FAIL: kapot, gekookt , ingevroren. Jongeren, die voor deze test gefaald hebben, krijgen een herkansing en mogen de laptop aan het einde van de les nóg niet mee naar huis nemen.

Vervolgens herhaalt juf Ansje in een notendop samen met de leerlingen de onderdelen van de laptop en de muis. De kinderen moeten de onderdelen benoemen, aanwijzen en uitleggen wat het is en waarvoor het gebruikt wordt. Op de yurls pagina van Juf Ansje gaan ze aan de slag met een aantal oefeningenOok gaan ze aan de slag met het oefenen van de letters op de toetsenbord, voordat ze overstappen op het programma typing club, waar de kinderen hun typevaardigheid kunnen verbeteren.

Ook zijn de kinderen aan de slag gegaan met het een aantal rekenoefeningen tot 100 en hebben ze verder gewerkt aan hun woordenschat via Language guide.org en door het bekijken van een aantal filmfragmenten op YouTube.

In de laatste onderdeel van de les gaan de kinderen leren werken op Google drive. Ze leren bestanden aanmaken en opslaan.
In een nieuwe Google doc. moeten de kinderen beginnen met het uitschrijven van de video instructies voor het DIY opdracht. Ze krijgen als opdracht mee, om thuis met behulp van de instructies op YouTube een vaardigheid te leren, die vervolgens te filmen en of fotograferen en in de eerst volgende les presenteren. 

2018-11-12 Vierde Les Groep A1 ( 6-7 jaar)

Juf Ansje controleert of alle jongeren hun ei ongeschonden mee hebben genomen. PASS: ei ongeschonden mee // FAIL: kapot, gekookt , ingevroren. Jongeren, die voor deze test gefaald hebben, krijgen een herkansing en mogen de laptop aan het einde van de les nóg niet mee naar huis nemen.

Vervolgens herhaalt juf Ansje samen met de leerlingen de onderdelen van de laptop en de muis. De kinderen moeten de onderdelen benoemen, aanwijzen en uitleggen wat het is en waarvoor het gebruikt wordt. Op de yurls pagina van Juf Ansje gaan ze aan de slag met een aantal oefeningenOok gaan ze aan de slag met het oefenen van de letters op de toetsenbord, voordat ze overstappen op het programma typing club, waar de kinderen hun typevaardigheid kunnen verbeteren.

In de laatste 2 les onderdelen, zijn de kinderen aan de slag gegaan met het een aantal rekenoefeningen en hebben ze verder gewerkt aan hun woordenschat via Language guide.org en door het bekijken van een aantal filmfragmenten op YouTube.

 

2018-11-05 Derde Les Groep B2 ( 8-10 jarigen)

 

Om goed te leren typen, heeft meneer Francis de kinderen kennis laten maken met het programma type scout. De bedoeling van de derde les was om de typevaardigheid van de kinderen verder te ontwikkelen. Als variatie hebben de kinderen ook het spel Alpha Drop gespeeld. Op deze manier hebben de leerlingen spelenderwijs nader kennis gemaakt met hun toetsenbord.

In de laatste onderdeel van de les, ging de groep aan de slag met PosterMyWall om hun sticker te maken voor hun laptop. Ze waren zeer creatief en enthousiast bezig. De meesten hadden het programma goed onder de knie. Dus hebben zij 2 à 3 keer  een sticker gemaakt.

Aan het einde van de les krijgen de leerlingen die meer dan 2 weken lang hun beker naar de les mee gebracht hebben, een ei mee naar huis.

What changed their life?

Nos ta Konektá!

Nos Ta Konektá in het programma Mainta

Presentatie in het Kafe Edukashonal

Les 10 Periode 18 februari – 28 februari 2019

In de periode van de 18 februari tot en met 28 februari kwamen verschillende onderwerpen aan bod zoals floorplanner. Dit is een online programma waarmee de deelnemers digitale plattegronden van woningen kunnen maken. Tijdens de les van floorplanner laten de deelnemers uit groep C1 hun fantasie de vrije loop en ontwerpen zij hun droomhuizen. De deelnemers uit groep C2 stonden stil bij de betrouwbaarheid van internet. Via de website van online-masters werkten ze aan de module ‘Raar, maar waar?’ De kinderen uit groepen A1 en B1 moesten tijdens hun les om de beurt bij juf Ansje zitten voor een 1 op 1 type sessie. Dit heeft de juf gedaan om de vordering per kind te beoordelen en eventuele tips te geven. Ook kregen de kinderen uit deze twee groepen de basisbeginselen van fotografie. Dit werd door Media School Curaçao uitgevoerd.

 

Les 9 Periode 4 februari – 14 februari 2019

Zoals gewoonlijk starten de lessen meestal met het type oefeningen via verschillende websites. Met Valentijnsdag vlak voor de deur gaan de oudere deelnemers aan de slag met het maken van een Valentijnskaart met behulp van Canva. Canva is website met een simpel geïntegreerde grafische ontwerp programma, ideaal voor zowel beginnende als ervaren ontwerpers. De jongere deelnemers gingen vooral aan de slag met het verder oefenen en verbeteren van hun Nederlandse taal.

 

 

 

 

Les 8 Periode 21 januari – 1 februari 2019

Donderdag 31 januari – In deze periode hebben de deelnemers van Nos Ta Konektá vooral gewerkt aan hun presentatie vaardigheden m.b.v. Prezi. Verder is er veel aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van de vaardigheden;  ‘kritisch denken’ en ‘probleemoplossend vermogen’. Door middel van het spelen van verschillende code spellen via code.org zoals; Minecraft, Frozen en Gumball.

De les van groep C1 ( 11-17 jarigen ) begon al gauw met het verder werken aan hun Prezi opdrachten. Juf Janeska merkte op dat de jongeren best veel moeite hadden met het maken van een presentatie. Hierdoor raakte sommige jongeren ongemotiveerd. Juf Janeska legde uit dat presenteren en het maken van presentaties een belangrijk onderdeel zijn voor school en voor hun verdere studies. Om de groep verder te helpen in het proces liet ze een aantal prezi instructies video’s zien en werd hier en daar 1 op 1 begeleidt. Dit ging heel goed, en de jongeren kwamen aardig ver met hun presentaties.

In de laatste onderdeel van de les, werd er aandacht besteed aan Mediawijsheid. Tijdens de les krijgen de jongeren tips over hoe ze bewust en veilig deel kunnen nemen aan de internet samenleving. Hiervoor gebruikte de juf de website van online masters Eerst werd er gekeken naar de intro video, en legde de docent in het een en ander uit in het Papiaments. Vervolgens gingen ze aan de slag met de quiz ‘Wat is waar’? 

 

Les 7 Periode 7 januari – 31 januari 2019

Dinsdag 8 januari 2019 – Trainingen typevaardigheid is een vast onderdeel in elke les van Nos Ta Konektá. Hiermee begint de les in alle leeftijd groepen meestal.  Het is de bedoeling dat onze deelnemers steeds beter en sneller worden.

De zevende les van groep B1 ( 8 -10 jarigen) verliep niet helemaal als gepland, omdat sommige kinderen hun laptops ongeladen naar de les mee hadden genomen. Hierdoor kon niet iedereen het type spel op de website Typingclub spelen. In dit spel moeten de kinderen de ‘ninja’ van de ene luchtballon naar de ander helpen door op juiste letters te drukken.

Juf Ansje besloot om klassikaal met de les verder te gaan, door haar chromebook aan te sluiten op de grote tv. Samen gingen de leerlingen aan de slag met verschillende reken oefeningen; tafels, deelsommen, splitsen en getal waarde.

Les 6 Periode 10 december – 17 december 2018

13 december 2019 – In de vorige les maakten de groepen kennis met o.a. Google Earth en Coderen. Groep C1 ( 11-17 jarigen) van juf Marly kreeg in de laatste les een opdracht voor het onderdeel Google Earth mee naar huis. Zij moesten elk, 2 landen uitkiezen en daarvan een verslag maken. Aan de hand van het verslag moesten ze een presentatie maken met behulp van het programma Prezi en in de klas presenteren. Een Prezi presentatie bestaat in feite uit 1 grote vel papier, waarop je in kan zoomen op details ( tekst,afbeeldingen, video’s) en uit kan zoomen voor overzicht.

Na de presentaties gingen de jongeren aan de slag met het programma ‘Ko de Kraker‘. Dit is een spel waarbij je Ko de juiste instructies moet geven ( programmeren) om bij een noot te komen en die te kunnen kraken. Spelenderwijs leren de jongeren uit groep C1 coderen.

In de laatste les onderdeel mochten de jongeren een kerstkaart ontwerpen in het programma ‘Poster my Wall‘.

 

 

 

 

 

Intro to code, Jongeren krijgen uitleg over hoe een computer “denkt”, instructie schrijven, instructie volgen en gaan aan de slag met code.org

Les 5 Periode 26 november – 6 december 2018

De vijfde les in het programma van Nos Ta Konektá liep voor alle groepen in de periode van 26 november tot en met 6 december 2018. In deze periode gingen de deelnemers aan de slag met het verder verbeteren van hun typevaardigheden via verschillende typing programma’s, ook moesten zij een Do It Yourself opdracht maken en presenteren, maakten ze kennis met Google Earth en leerden ze coderen met behulp van een aantal spelletjes via code.org.

Maandag 3 december – Meneer Francis werkten in de eerste gedeelte van de les aan de typevaardigheid van zijn leerlingen uit groep B2 (8-10 jarigen). De groep ging eerst met Typing tutor aan de slag en vervolgens via de website van Typingscout. Diegene die al snel klaar waren konden aan de slag met een aantal type spelletjes op de website van typingclub.

In de tweede gedeelte van les, sprak meneer Francis over het opzoeken en bekijken van instructiefilmpjes (DIY) op YouTube. Bijna alle kinderen hadden ervaring met het zoeken van filmpjes en of muziekvideo’s , maar zelf iets leren maken of doen hadden ze nog niet gedaan. Al snel gingen mochten ze aan de slag met het zoeken van een Do It Yourself video, die zij om moesten zetten in een eigen DIY project.

Na het DIY onderdeel maakten de kinderen uit groep B2 kennis met het programma Google Earth. Dit is een gratis applicatie van Google waarmee men vrijwel elke plek op de wereld kan opzoeken met behulp van satelliet-en luchtfoto’s. Meneer Francis gaf simpele opdrachten, waarbij de kinderen telkens op een ander land, stad, plek moesten inzoomen.

Met de ‘computer science education week’ voor de boeg, gingen de kinderen in de laatste les aan de slag met coderen. Door middel van de bekende spel ‘Minecraft’ liet de docent zien wat het is en hoe het in elkaar zit. Vervolgens mochten de kinderen zelf aan de slag met spel.

2018-11-15 Vierde Les Groep C1 (11-17 jarigen)

Donderdag 15 november- De jongeren die nog hun laptopstickers af moeten maken gaan nog even mee aan de slag op www.postermywall.com. Diegene die al klaar zijn, beginnen alvast aan de volgende opdracht.

Op YouTube moeten de jongeren op zoek gaan naar Do It Yourself video’s. Deze video’s zijn bedoeld om jongeren te motiveren dingen zelf te doen/maken aan de hand van een aantal instructies. De jongeren gaan ieder zelfstandig op zoek naar een DIY video die zij zelf zouden willen doen/maken. Juf Marly leert ze de instructies uit te typen in google doc en vervolgens op te slaan op gun google drive.

In de laatste onderdeel van de les, gaan de jongeren op reis over de wereld. Niet in het echt natuurlijk, maar virtueel. Eerst bezoeken de kinderen wat bekende plekken over de wereld met Google Earth. Daarna gaan ze aan de slag met een Virtual Reality (VR) expeditie en maken hierbij gebruik van een mobiele telefoon en een cardboard VR.

2018-11-13 Vierde Les Groep B1 (8-10 jarigen)

Juf Ansje controleert of alle jongeren hun ei ongeschonden mee hebben genomen. PASS: ei ongeschonden mee // FAIL: kapot, gekookt , ingevroren. Jongeren, die voor deze test gefaald hebben, krijgen een herkansing en mogen de laptop aan het einde van de les nóg niet mee naar huis nemen.

Vervolgens herhaalt juf Ansje in een notendop samen met de leerlingen de onderdelen van de laptop en de muis. De kinderen moeten de onderdelen benoemen, aanwijzen en uitleggen wat het is en waarvoor het gebruikt wordt. Op de yurls pagina van Juf Ansje gaan ze aan de slag met een aantal oefeningenOok gaan ze aan de slag met het oefenen van de letters op de toetsenbord, voordat ze overstappen op het programma typing club, waar de kinderen hun typevaardigheid kunnen verbeteren.

Ook zijn de kinderen aan de slag gegaan met het een aantal rekenoefeningen tot 100 en hebben ze verder gewerkt aan hun woordenschat via Language guide.org en door het bekijken van een aantal filmfragmenten op YouTube.

In de laatste onderdeel van de les gaan de kinderen leren werken op Google drive. Ze leren bestanden aanmaken en opslaan.
In een nieuwe Google doc. moeten de kinderen beginnen met het uitschrijven van de video instructies voor het DIY opdracht. Ze krijgen als opdracht mee, om thuis met behulp van de instructies op YouTube een vaardigheid te leren, die vervolgens te filmen en of fotograferen en in de eerst volgende les presenteren. 

2018-11-12 Vierde Les Groep A1 ( 6-7 jaar)

Juf Ansje controleert of alle jongeren hun ei ongeschonden mee hebben genomen. PASS: ei ongeschonden mee // FAIL: kapot, gekookt , ingevroren. Jongeren, die voor deze test gefaald hebben, krijgen een herkansing en mogen de laptop aan het einde van de les nóg niet mee naar huis nemen.

Vervolgens herhaalt juf Ansje samen met de leerlingen de onderdelen van de laptop en de muis. De kinderen moeten de onderdelen benoemen, aanwijzen en uitleggen wat het is en waarvoor het gebruikt wordt. Op de yurls pagina van Juf Ansje gaan ze aan de slag met een aantal oefeningenOok gaan ze aan de slag met het oefenen van de letters op de toetsenbord, voordat ze overstappen op het programma typing club, waar de kinderen hun typevaardigheid kunnen verbeteren.

In de laatste 2 les onderdelen, zijn de kinderen aan de slag gegaan met het een aantal rekenoefeningen en hebben ze verder gewerkt aan hun woordenschat via Language guide.org en door het bekijken van een aantal filmfragmenten op YouTube.

 

2018-11-05 Derde Les Groep B2 ( 8-10 jarigen)

 

Om goed te leren typen, heeft meneer Francis de kinderen kennis laten maken met het programma type scout. De bedoeling van de derde les was om de typevaardigheid van de kinderen verder te ontwikkelen. Als variatie hebben de kinderen ook het spel Alpha Drop gespeeld. Op deze manier hebben de leerlingen spelenderwijs nader kennis gemaakt met hun toetsenbord.

In de laatste onderdeel van de les, ging de groep aan de slag met PosterMyWall om hun sticker te maken voor hun laptop. Ze waren zeer creatief en enthousiast bezig. De meesten hadden het programma goed onder de knie. Dus hebben zij 2 à 3 keer  een sticker gemaakt.

Aan het einde van de les krijgen de leerlingen die meer dan 2 weken lang hun beker naar de les mee gebracht hebben, een ei mee naar huis.

What changed their life?

Nos ta Konektá!

Nos Ta Konektá in het programma Mainta

Presentatie in het Kafe Edukashonal